fbpx
Selecteer een pagina

Huisregels

Om het evenement zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen hebben wij regels opgesteld.
Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

TOEGANG

Er kan toegang tot het evenement worden verschaft indien de bezoeker in het bezit bent van een geldige legitimatie. Er worden bij binnenkomst polsbandjes uitgedeeld naar leeftijd. Zonder polsbandje kan de bezoeker geen alcoholische drank kopen. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals fraude met het polsbandje, word de bezoeker van het terrein verwijderd.
Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

LEGITIMATIE

Op verzoek van een veiligheidsmedewerkers dienen bezoekers zich te legitimeren. Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd, wordt de toegang tot het evenement ontzegd. Onder een geldig legitimatie bewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

TOEGANGSCONTROLE

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

Softdrugs, harddrugs,  (alcoholische)dranken , glaswerk,  (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend.

HANDEL EN VERKOOP

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

DIEFSTAL EN VERLIES

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

TOILETTEN

Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

GELUIDSNIVEAU

Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordopen te dragen en af e toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.

PROGRAMMA

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere evenementen zal ten aller tijde worden geprobeerd een vervangende evenement van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te programmeren.
Er zal nimmer restitutie van entreebewijzen of ander soort kosten plaatsvinden, tenzij van te voren vermeld.

ROKEN

In alle tenten van de horeca en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Op het evenemententerrein wordt geen enkel rook waar verkocht.

EIGEN RISICO

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. I love Traaie dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.